De website www.isolve.nl en de daaraan gekoppelde diensten worden u ter beschikking gesteld door i-Solve B.V. (hierna: i-Solve), statutair gevestigd te Heteren en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Provincie Gelderland onder nummer 09145772.

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid:

i-Solve garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens
In het kader van onze dienstverlening, legt i-Solve gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres). i-Solve gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van i-Solve van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden om u op de hoogte te houden over bijvoorbeeld storingen en onderhoud. Hierbij tracht i-Solve rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij i-Solve t.a.v. Adresregistratie, Straat en huisnummer, Postcode en plaats of per e-mail aan sales@i-Solve.nl met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
i-Solve BV heeft op haar systeem (datacenters) de volgende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming tegen beveiligingsincidenten:
  • Multi factor authenticatie;
  • Virus en anti-spamvoorzieningen;
  • High Tech professionele firewalls;
  • SSL certificaten en encryptie op verbinding vanuit hoofdkantoor opdrachtgever;
  • Dagelijkse image van complete serveromgeving;
  • Minimaal één keer per maand worden de resources voorzien van patches/updates;
  • Meerdere keren per dag een back-up van alle programmabestanden en database;
  • Monitoring 24/7 van de omgeving/gebruik;
  • Alle servers staan opgesteld in 24 uur per dag beveiligde datacenters. De beveiliging bestaat hier o.a. uit toegangspassen en bemande videobewaking. Toegang is niet mogelijk zonder goedkeuring, identificatie en controle;
  • Geheimhoudingsprotocollen en toegangsprotocollen voor medewerkers.

i-Solve BV adviseert haar klanten om naast interne afspraken en procedures een sterk beveiligings- en gebruikerswachtwoordbeleid te hanteren in de toegang tot alle systemen en applicaties. Bij voorkeur door gebruik en inzet van multi factor authenticatie voor alle gebruikers die kunnen aanmelden op de iSolve Hosted Office omgeving. Daarnaast adviseert i-Solve BV om rand- en werkplekapparatuur en overige devices up to date te houden m.b.t. besturings- en antivirus software.

iSolve Hosted Office wordt geleverd vanuit High Tech datacenters in Nederland. Deze datacenters voldoen aan strenge eisen ten aanzien van de fysieke toegangsbeveiliging, noodstroomvoorziening, klimaatbeheersing, brandbeveiliging en aarding. Bovendien zijn de datacenters ISO 9001, ISO 27001 en ISO 14001 gecertificeerd.

Uw gegevens verwijderen?
Wij bewaren uw gegevens op onze eigen beveiligde omgeving. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar sales@i-Solve.nl sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: i-Solve, t.a.v. Sales, ’t Veld 3, 6666 MK te Heteren. i-Solve voldoet dan binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Privacybeleid andere websites
Op www.isolve.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover verwijzen wij u naar de betreffende websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?
Stuur dan een e-mail naar sales@i-Solve.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.

iSolve Nieuws

De Vierdaagse wint De Nationale Evenementen Prijs 2018
18 04 2018
Nationale Evenementen Prijzen 2018Lees meer over De Vierdaagse wint De Nationale Evenementen Prijs 2018
Nieuwe wetgeving over datalekken
30 12 2015

 

 

Vanaf 1 januari 2016 wordt het wettelijk verplicht om datalekken te melden. Zowel grootschalige inbraak als iedere vorm van kwijtraken, diefstal of onbevoegd gebruik van persoonsgegevens geldt als een datalek. De sancties hierop kunnen streng zijn.
In principe krijgt ieder bedrijf en organisatie te maken met deze nieuwe wetgeving, want ook de meest simpele contactgegevens van klanten of cliënten - die altijd wel ergens in een administratie zijn opgeslagen -  zijn persoonsgegevens.

 

De wet spreekt van een datalek wanneer persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatige verwerking redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten. Onder onrechtmatige verwerking valt onder andere het aanpassen en/of veranderen van persoonsgegevens en onbevoegde toegang tot, of afgifte daarvan. Kortom: een vrij brede definitie. Er is dus niet alleen sprake van een datalek als een hacker toegang tot persoonsgegevens krijgt. Ook het verlies van een USB-stick in de trein, of het sturen van een mailing met adressen in het CC-veld (in plaats van het BCC-veld) telt als datalek. Dit betekent dat bedrijven en organisaties preventief de juiste beveiligingsmaatregelen moeten nemen om datalekken te voorkomen.

 

Tevens ligt er een uitspraak van het Europees Hof van Justitie waaruit blijkt dat u ervoor dient te zorgen dat uw data binnen de EU wordt opgeslagen. Veel leveranciers zeggen wel dat data in de EU wordt opgeslagen, echter is dit wel zo en wordt er niet "vergeten" te melden dat er back-ups in de VS worden bewaard?

 

Al onze cloud en online diensten als ook de opslag van (back-up) data wordt gehost en afgehandeld in Nederlandse datacenters die vallen onder Nederlands wet en recht. Daarnaast is de beveiliging zoals firewalls, spam en virus protectie en multi factor authenticatie standaard onderdeel in onze dienstverlening.

 

Wij helpen u hier graag bij.

Lees meer over Nieuwe wetgeving over datalekken